Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486159
Title Mineralen-, sporenelementen- en vitaminenbehoeften van paarden
Author(s) Top, A.M. van den; Blok, M.C.; Everts, H.
Source Lelystad : CVB, Productschap Diervoeder (CVB-documentatierapport nr. 54) - 68
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) paarden - diervoeding - voeding - voedering - voedingsstoffen - mineralenvoeding - sporenelementen - vitaminen - horses - animal nutrition - nutrition - feeding - nutrients - mineral nutrition - trace elements - vitamins
Categories Feed Composition and Quality / Equidae (Horses, Donkeys, Mules)
Abstract In deze publicatie wordt beschreven hoe de in CVB verband tot stand gekomen voedernormen voor deze voedingsstoffen tot stand zijn gekomen. De publicatie is het resultaat van een deskstudie waarbij allereerst de Duitse DLG normen en de Amerikaanse NRC normen zijn geëvalueerd. Daar waar nodig is gericht gekeken of er nieuwe studies beschikbaar zijn, of is teruggegrepen op de oorspronkelijke publicaties. Voor de macromineralen (calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, chloor) zijn de voedernormen gebaseerd op de zgn. factoriële methode. Voor sporenelementen en de vitamines bleek deze benadering niet mogelijk. Het rapport bevat een groot aantal tabellen waarin de voedernormen voor de genoemde nutriënten voor alle relevante fysiologische stadia.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.