Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486278
Title UCAM: Urban Climate Assessment and Management : wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad
Author(s) Groen, R.; Zoete, J.; Klompmaker, J.; Schilt, M.; Steeneveld, G.J.; Koopmans, S.; Sluijter, R.; Hurk, B. van den; Eskes, H.; Wolters, D.; Min, E.
Source Den Haag : Witteveen+Bos - 38
Department(s) Meteorology and Air Quality
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) stedelijke gebieden - temperatuur - klimaatverandering - luchtverontreiniging - gezondheid - besluitvorming - methodologie - urban areas - temperature - climatic change - air pollution - health - decision making - methodology
Categories Climatic Change
Abstract De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor stedelijke hitte. Het weer in de stad is een dynamisch micro-meteorologisch systeem. De stedelijke omgeving heeft op veel manieren een invloed op dit systeem. Ongeveer alle fysieke aspecten van een wijk hebben in meer of mindere mate een invloed op de stralingsbalans, temperatuur en wind. Gezamenlijk met de aanwezige milieufactoren in de stad, denk aan luchtverontreiniging, verslechtert het leefmi- lieu tijdens hittegolven. Het leefmilieu tijdens hittegolven heeft op veel verschillende manie- ren een negatieve uitwerking op de economie en de volksgezondheid. In dit project is nagegaan welke belemmeringen er zijn ten aanzien de beoordeling en vermindering van hitteproblematiek. Doel is om tot een heldere besluitvorming te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.