Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486393
Title Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes
Author(s) Visser, J.H.M.; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2015
Keyword(s) akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - waardplanten - groenbemesters - gebruikswaarde - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - plant protection - host plants - green manures - use value - cultural control
Abstract De vraag naar groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.