Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486598
Title Zeehonden in het Deltagebied; populatiesontwikkeling en geperfluoreerde verbindingen
Author(s) Dedert, M.; Brasseur, S.M.J.M.; Heuvel-Greve, M.J. van den
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C178/14) - 32
Department(s) Delta
Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) zeehonden - ecotoxicologie - delta's - natura 2000 - zuidwest-nederland - seals - ecotoxicology - deltas - natura 2000 - south-west netherlands
Categories Marine Ecology
Abstract Dit rapport omvat een overzicht van aantallen, reproductie en sterfte van zeehonden in het Deltagebied en de resultaten van een literatuuronderzoek naar mogelijke effecten van perfluorverbindingen (PFC’s) op de gezondheid van zeehonden. Momenteel zijn er in aantal voldoende gewone en grijze zeehonden in het Deltagebied aanwezig om aan het Natura2000 instandhoudingsdoel van 200 exemplaren in het Deltagebied te voldoen. Als het doel is om op zichzelf staande populaties aan zeehonden in het Deltagebied te hebben dan wordt hier niet aan voldaan. Het aantal pups dat jaarlijks wordt geboren in het Deltagebied is lager dan nodig om een populatie in stand te houden en blijft achter in vergelijking tot de Waddenzee
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.