Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486629
Title Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen
Author(s) Melman, T.C.P.; Doorn, A.M. van; Schotman, A.G.M.; Zee, F.F. van der; Blanken, H.; Martens, S.; Sierdsema, H.; Smidt, R.A.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2633) - 65
Department(s) Animal Ecology
Applied Spatial Research
Biodiversity and Policy
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) natuurbeleid - soortendiversiteit - habitats - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - species diversity - habitats - provinces - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 soorten); criteria voor de geschiktheid van de leefgebieden; topografische begrenzingen van de leefgebieden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.