Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486671
Title Ontwikkeling van de sojateelt in Zuidoost Nederland
Author(s) Timmer, R.D.; Visser, C.L.M. de
Source Lelystad : PPO AGV - 15
Department(s) OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
OT Acrres
OT Internationaal
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - peulvruchten - sojabonen - nederland - zuid-nederland - oost-nederland - veevoeding - rassen (planten) - proeven op proefstations - opbrengst - sustainability - arable farming - grain legumes - soyabeans - netherlands - south netherlands - east netherlands - livestock feeding - varieties - station tests - outturn
Categories Dry Beans
Abstract Gedurende het seizoen werden de belangrijkste raseigenschappen, zoals stevigheid en vroegrijpheid, vastgelegd en van alle velden werd de opbrengst en het vochtgehalte bij de oogst bepaald. Aan een monster werd bij BLGG via de Kjeldahl-methode het N-gehalte bepaald waaruit het eiwitgehalte is te berekenen. Eén van de belangrijke eigenschappen van een goed sojaras is dat het tot aan de oogst overeind blijft staan en niet gaat legeren. Op die manier kan het gewas optimaal produceren en kunnen de bonen zonder al teveel verliezen geoogst worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.