Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486714
Title Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland
Author(s) Staps, J.J.M.; Berg, C. ter; Vilsteren, A. van; Lammerts Van Bueren, E.; Jetten, T.H.
Source [Wageningen] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 58
Department(s) Department of Plant Sciences
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - flevoland - nederland - veldproeven - poldergronden - bodemdaling - diepploegen - arable farming - soil management - soil fertility - sustainable agriculture - sustainable development - flevoland - netherlands - field tests - polder soils - subsidence - deep ploughing
Categories Agriculture in the Netherlands / Soil Fertility
Abstract Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.