Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486737
Title Microalgae cultivation for nutrient recovery from human urine
Author(s) Tuantet, K.
Source Wageningen University. Promotor(en): Grietje Zeeman, co-promotor(en): Hardy Temmink; Marcel Janssen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572676 - 174
Department(s) Environmental Technology
Bioprocess Engineering
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2015
Keyword(s) afvalwaterbehandeling - afvalwateraquacultuur - urine - algenteelt - terugwinning - fosfor - stikstof - fotobioreactoren - biomassa productie - biobased economy - nieuwe sanitatie - waste water treatment - wastewater aquaculture - urine - algae culture - recovery - phosphorus - nitrogen - photobioreactors - biomass production - biobased economy - new sanitation
Categories Waste Water Treatment
Abstract Nieuwe, brongerichte sanitatieconcepten krijgen meer en meer aandacht en laten een groot potentieel zien voor het terugwinnen van nutriënten, organische stof en water, en voor de productie van energie. Verschillende van deze nieuwe sanitatieconcepten zijn geïmplementeerd in landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en China. Van de beschikbare terugwinningstechnieken voor urine is er geen één die zowel stikstof als fosfor kan terugwinnen. Dat is wel mogelijk door algen te kweken op urine, vanwege de hoge N:P ratio in de algen biomassa. Tot nu toe zijn er maar een beperkt aantal studies uitgevoerd gericht op het gebruik van urine voor het kweken van microalgen. Microalgenkweek heeft een groot potentieel voor de behandeling van urine in vergelijking met de meeste andere technieken die op dit moment al commercieel beschikbaar zijn. Een model system voor Nederlandse omstandigheden werd geëvalueerd, gebruik makend van parameterwaarden uit de experimenten beschreven in dit proefschrift als wel uit de literatuur. Dit heeft aangetoond dat in Nederland microalgenkweek mogelijk is van de late lente tot laat in de zomer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.