Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486747
Title De agrarische handel van Nederland in 2014. Factsheet
Author(s) Verhoog, A.D.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR - 8
Department(s) International Policy
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) agrarische economie - import - export - handelsstatistieken - agrarische handel - nederland - duitsland - agricultural economics - imports - exports - trade statistics - agricultural trade - netherlands - germany
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De Nederlandse agrarische handel had het in 2014 moeilijker dan in voorgaande jaren. In 2012 en 2013 was er nog een sterke toename in de export van agrarische producten. Voor 2014 wordt er slechts een kleine plus geraamd. Bij de import van agrarische producten is in 2014 zelfs een teruggang. Deze teruggang is vooral veroorzaakt door een lagere import waarde bij granen, oliehoudende zaden en vruchten en dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Doordat de agrarische exporten licht stijgen en de agrarische importen dalen, is er ook in 2014, net als in 2013, weer een toename van het agrarisch handelssaldo.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.