Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486800
Title Wat wil de klant van het waterbedrijf? [thema Drinkwater]
Author(s) Vloerbergh, I.N.; Frijns, J.; Hegger, D.L.T.; Ven, A. van de
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)8. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 31.
Department(s) Environmental Policy
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) watervoorziening - drinkwater - klanttevredenheid - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - professionele dienstverlening - bedrijfsvoering - water supply - drinking water - consumer satisfaction - consumer surveys - consumer attitudes - professional services - management
Categories Water Supply
Abstract In het kader van bedrijfstakonderzoek Client21 voerde KWR Watercycle Research Institute met collega-instituten in het Europese onderzoeksproject TECHNEAU een studie uit naar klantwensen en bedrijfsprestaties. Met medewerkers van de Wageningen Universiteit zijn ontwikkelingen in de gedragspraktijk van waterverbruik in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de Nederlandse drinkwaterconsument over het algemeen tevreden is en het liefst alles wil houden zoals het is. Hij of zij wenst zich niet druk te hoeven maken over drinkwater. Het moet schoon, veilig en altijd voorhanden zijn, tegen een redelijke prijs. Hoewel in de sector het idee leeft dat het verstrekken van informatie het vertrouwen van consumenten vergroot, blijkt de gemiddelde consument weinig behoefte te hebben aan huis-aan-huis verspreide informatie over drinkwaterzaken. Verder blijken de gedragspraktijken rond watergebruik te veranderen. Consumenten zien water steeds meer als onderdeel van hun behoefte aan een goede gezondheid, wellness of comfort. Drinkwaterbedrijven kunnen hun dienstverlening verbeteren door hierop in te spelen. Consumenten vinden innovaties en nieuwe rollen bij het drinkwaterbedrijf passen, zolang deze op één of andere manier te maken hebben met waterkwaliteit en milieu (verantwoord gebruik).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.