Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486807
Title 3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater
Author(s) Janssen, G.; Griffioen, J.; Grift, B. van der; Groenendijk, P.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)6. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) nutriëntenstromen - bodem - grondwater - transportprocessen - bodemwaterbeweging - nutriëntenuitspoeling - waterkwaliteit - modellen - nutrient flows - soil - groundwater - transport processes - soil water movement - nutrient leaching - water quality - models
Categories Groundwater Hydrology
Abstract Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere grondwater. Hiermee kan men de bijdrage van de uitspoeling uit de bodem aan de oppervlaktewaterkwaliteit, de afhankelijkheden tussen gebieden en de mate van bedreiging van bijvoorbeeld grondwaterlichamen en drinkwaterwinningen beter inschatten en voorspellen. Tegelijkertijd wordt een voorzet gegeven voor de invulling van een onderdeel van de kwaliteitsmodellering in het hydrologische modelspoor van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.