Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486809
Title Wordt stedelijk waterbeheer steeds duurzamer?
Author(s) Jacobs, E.; Geldof, G.D.; Lems, P.; Schellart, A.; Pothof, I.; Veldhuis, M.C. ten
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)21. - ISSN 0166-8439 - p. 10 - 11.
Department(s) Strategic Communication
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) waterbeheer - hoogwaterbeheersing - overstromingen - stedelijke gebieden - conferenties - internationale samenwerking - water management - flood control - floods - urban areas - conferences - international cooperation
Categories Water Management (General)
Abstract De kennis over stedelijk waterbeheer heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Maar dat dit nog geen garantie voor duurzaam stedelijk waterbeheer biedt, was goed terug te zien op het congres over dit onderwerp in Porto Alegre (Brazilië). Inzicht hebben in de effecten van klimaatverandering is nog maar een eerste stap naar steden, die voldoende beschermd zijn voor overstromingen, en gezond water bieden aan hun inwoners. Ervaringsuitwisseling van stedelijk waterdeskundigen van over de hele wereld helpt daar in ieder geval bij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.