Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486878
Title Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter?
Author(s) Brink, N.W. van den; Sluiter, H.
Source Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 13 - 16.
Department(s) Toxicology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) ecotoxicologie - lutra lutra - fauna - waterkwaliteit - habitats - polycyclische koolwaterstoffen - waterverontreiniging - biesbosch - ecotoxicology - lutra lutra - fauna - water quality - habitats - polycyclic hydrocarbons - water pollution - biesbosch
Categories Aquatic Ecology / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de orrzaken voor het verdwijnen. Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk oorspronkelijk leefgebied, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van z'n voedsel. Is de vis al schoon genoeg voor deze ambassadeur van schoon water?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.