Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486934
Title MIPWA : Methodiekontwikkeling voor Interactieve Planvorming ten behoeve van Waterbeheer
Author(s) Snepvangers, J.; Berendrecht, W.; Massop, H.T.L.
Source Utrecht : TNO - 60
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) grondwater - waterwinning - grondwaterstand - peilbeheer - methodologie - modellen - regionale planning - groundwater - water catchment - groundwater level - water level management - methodology - models - regional planning
Categories Groundwater Hydrology
Abstract In opdracht van een groot aantal waterpartners in Noord-Nederland (drinkwaterbedrijven, provincies, waterschappen, gemeenten en DLG) is het MIPWA project (Methodiekontwikkeling voor Interactieve Planvorming ten behoeve van WAterbeheer) uitgevoerd. Het doel van dit project was de ontwikkeling van een gedetailleerd, regionaal modelinstrumentarium ter ondersteuning van de vaststelling van GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime). Het instrumentarium moet eenvoudig en interactief gebruikt kunnen worden en voldoende draagvlak genieten om toepassing in een beleidsomgeving mogelijk te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.