Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487231
Title Inventarisatie van alternatieven voor chemische gewasbescherming bij kleine vollegrondsgroenten
Author(s) Wijk, C.A.P. van
Source In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 165 - 175.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1994
Keyword(s) chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische landbouw - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - groenten - groenteteelt - vollegrondsteelt - chemical control - control methods - integrated control - integrated pest management - organic farming - plant diseases - plant pests - plant protection - vegetables - vegetable growing - outdoor cropping
Categories Organic Farming
Abstract In deze inventarisatie is allereerst de problematiek van de gewasbescherming bij kleine gewassen in kaart gebracht. Vervolgens is aangegeven welke alternatieven er zijn voor chemische middelen. Tot slot rest er een aantal knelpunten, waarvoor nog geen bruikbaar alternatief aanwezig is. Mogelijke oplossingsrichtingen worden hiervoor aangegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.