Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487247
Title Losmaken van storende lagen van zavelgronden in de Noordoostpolder
Author(s) Soesbergen, G. van; Alblas, J.; Rops, A.H.J.
Source In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 107 - 110.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1993
Keyword(s) bodemstructuur - bodemdeeltjes - grondanalyse - lichte zavel - diepe grondbewerking - diepploegen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - drainage - noordoostpolder - soil structure - aggregates - soil analysis - sandy loam soils - deep tillage - deep ploughing - yield increases - yield losses - yields - drainage - noordoostpolder
Categories Soil Science (General)
Abstract Het doel van dit onderzoek was om het effect vast te stellen van het losmaken c.q. breken van de storende laag direct onder de bouwvoor, alsmede het tussendraineren op de lucht- en waterhuishouding van de grond en op de groei en produktie van gewassen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.