Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487392
Title Levend verleden : een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap
Author(s) Haartsen, A.J.; Klerk, A.P. de; Vervloet, J.A.J.; Borger, G.J.
Source 's-Gravenhage : Sdu uitgevers (Achtergrondreeks natuurbeleidsplan 3) - ISBN 9789012060936 - 167
Department(s) Soil Survey Institute
Division of Rural History
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) landschap - nationale parken - landschapsbescherming - bescherming - landbouwgrond - vestigingspatronen - nederzetting - cultureel erfgoed - nederland - taxatie - historische geografie - cultuurlandschap - overblijfselen - landscape - national parks - landscape conservation - protection - agricultural land - settlement patterns - settlement - cultural heritage - netherlands - valuation - historical geography - cultural landscape - remains
Abstract Studie uitgevoerd t.b.v. de opstelling van het Natuurbeleidsplan in opdracht van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van MLV. Doel is het verschaffen van inzicht in de kenmerken en de waarden van de verschillende cultuurlandschapstypen, en zodoende bouwstenen te kunnen aandragen voor het zorgvuldig omgaan met historisch-geografische waarden in het landelijk gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.