Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487414
Title 24 jaar vruchtwisselingsonderzoek op "De Schreef"
Author(s) Hoekstra, O.
Source In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 245 - 248.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1987
Keyword(s) rotaties - rotations
Categories Farming Systems
Abstract Een bouwplanvernauwing wordt door wintertarwe goed verdragen; ook door suikerbieten, wanneer het bietecysteaaltje niet schadelijk voorkomt. Daarentegen is de aardappel weinig zelfverdraagzaam. Afgezien van het aardappelcysteaaltje kunnen pathogene schimmels en bacterien de opbrengst flink onderuit halen. Afdoende middelen om deze ziekten te weerstaan zijn er voorlopig niet. Ook reageert de aardappel negatief op de voorvruchten suikerbieten en rijpe erwten. Een economische evaluatie laat zien, dat bij "Flevoland" - opbrengsten en de huidige prijzen - en kostenverhoudingen de een op vier rotaties het meeste perspectief bieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.