Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487501
Title Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland
Author(s) Veer, A.A. de
Source Groningen : De Veer - 189
Department(s) Soil Survey Institute
Publication type Dissertation at other university (Tutor)
Publication year 1985
Keyword(s) bosbouw - groene zones - heggen - cartografie - kaarten - geografie - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - windbescherming - windsingels - landbouwgrond - landschap - nederland - thematische cartografie - forestry - green belts - hedges - mapping - maps - geography - street trees - ornamental woody plants - wind protection - shelterbelts - agricultural land - landscape - netherlands - thematic mapping
Abstract Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de verspreiding van opvallende bomen in het landschap door het produceren en beschrijven van kaarten van Nederland, waarop deze bomen en hun kenmerken zijn aangegeven. Daarnaast is de "ontstaanswijze" van de bomen geanalyseerd en wordt een visie gegeven op de toekomst van de bomen, in samenhang met hun functies en waarde, en gelet op de mogelijkheden die de wet biedt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.