Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487786
Title De ontwikkeling van het westen des lands
Author(s) Anonymous,
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf
Department(s) Soil Survey Institute
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1958
Keyword(s) nederland - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - sociale economie - technologie - economische planning - wetenschap - zuid-holland - noord-holland - utrecht - west-nederland - netherlands - rural development - rural planning - socioeconomics - technology - economic planning - science - west netherlands
Abstract Nota van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. De toelichting bevat basisgegevens over: bodemgebruik, waterhuishouding en verzilting, wonen in de Randstad, natuur, landschap en recreatie, verkeer en grondpolitiek. Bevat: Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor land- en tuinbouw. Voor de provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.