Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488078
Title Structuur en functie van habitattypen : onderdeel van de documentatie van Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage 2013
Author(s) Bijlsma, R.J.; Janssen, J.A.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 33) - 42
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) habitats - habitatrichtlijn - bedreigde soorten - monitoring - natuurbescherming - habitats - habitats directive - endangered species - monitoring - nature conservation
Categories Ecology (General)
Abstract Op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn wordt zesjaarlijks gerapporteerd over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten. De staat van instandhouding wordt beoordeeld op grond van vier parameters. De werkwijze om de alleen voor habitattypen relevante parameter Structuur & Functie inclusief typische soorten te beoordelen, wordt overgelaten aan de lidstaten. Dit rapport documenteert de werkwijze waarmee deze parameter door Nederland in 2013 is beoordeeld en gerapporteerd, met name in relatie tot de gebiedenrapportage volgens het standaardgegevensformulier (Standard Data Form, SDF) en tot Rode Lijsten van typische soorten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.