Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488081
Title Vallen en opstaan: update overlevingsprojecten ILVO en IMARES (interview met Karin van der Reijden)
Author(s) Reijden, K.J. van der
Source Visserijnieuws 35 (2015)17. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
Department(s) Vis
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) visserijbeleid - visserijbeheer - discards - zeevisserij - wetgeving - eu regelingen - visserij - mortaliteit - visstand - demersale visserij - dierenwelzijn - diergezondheid - fishery policy - fishery management - marine fisheries - legislation - eu regulations - fisheries - mortality - fish stocks - demersal fisheries - animal welfare - animal health
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De Europese aanlandplicht is een feit. De visserijsector vreest een negatieve invloed op de bestanden door een hogere vissterfte. In de wetgeving is een uitzonderingsmaatregel voor de discardban opgenomen als vis een hoge overlevingskans heeft. Zowel in Nederland als België wordt daarom in de kottervisserij wetenschappelijk onderzocht hoe groot de overlevingskansen van gevangen vis zijn. Karin van der Reijden (WUR - IMARES) en Ruben Theunynck (ILVO) geven inzicht in de stand van zaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.