Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488124
Title Gewasgezondheid in relatie tot substraatsamenstelling (Input-output Fase IV) : Effect twee vulgewichten op opbrengst en kwaliteit
Author(s) Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.; Visser, P.H.B. de; Blok, C.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 2015-1) - 9
Department(s) Plant Breeding
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) paddestoelen - tuinbouw - glastuinbouw - champignonmest - voedingsstoffen - gewaskwaliteit - teeltsystemen - substraten - gewasopbrengst - mushrooms - horticulture - greenhouse horticulture - mushroom compost - nutrients - crop quality - cropping systems - substrates - crop yield
Categories Edible fungi / Horticulture
Abstract De teelt van champignons wordt al decennia gedaan op compost die nu vrijwel de zelfde samenstelling heeft als 40 jaar geleden. Het composteringsproces en het gebruik van voedingsstoffen uit de compost door de champignon is nog steeds voor een groot gedeelte een raadsel. Talrijke analysen hebben slechts een beperkt inzicht gecreëerd. We weten dat de champignon in twee vluchten slechts 17-18% van de droge stof (ca. 25% organische stof) gebruikt. Waarom deze benutting zo laag is, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De kwaliteit van de compost is bepalend voor de opbrengst en kwaliteit van champignons. Eerdere experimenten hebben laten zien dat een variatie in vulgewicht compost (de hoeveelheid compost die per vierkante meter in de stellingen wordt gebracht) invloed heeft op de benutting van compost (kg champignons/ton compost) en op de kwaliteit. Dit project wil de kennis in andere teeltwijze, uit voorgaande projecten, omzetten tot een bruikbaar resultaat met ook verbeteringen op het gebied van plantgezondheid. Dit gebeurt door aanpassingen in de teelt met bijvoeding en andere teeltwijze (vulgewicht/bekoeling).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.