Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488130
Title Omgekeerde hydrologie
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J.; Massop, H.T.L.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)20. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Alterra - Soil geography
Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) hydrologie - grondwater - grondwaterstand - hydrologische gegevens - modellen - meting - technieken - monitoring - bodemkunde - verdroging (milieu) - hydrology - groundwater - groundwater level - hydrological data - models - measurement - techniques - monitoring - soil science - groundwater depletion
Categories Groundwater Hydrology / Soil Physics
Abstract Naar aanleiding van de artikelen over numerieke verdroging verscheen onlangs in Stromingen een reactie over het gebruik van de drainage- en voedingsweerstand. In dat artikel geeft Kees Maas expliciet aan het niet eens te zijn met het door ondergetekenden gehanteerde voorbeeld dat een weerstandsbiedende laag in het bodemprofiel bij een freatische winning tot gevolg heeft dat de stijghoogte onder deze laag meer beïnvloed wordt door de winning dan de stijghoogte boven deze laag. Daarnaast zegt Kees Maas het niet eens te zijn met de invloed van een weerstandbiedende laag in het bodemprofiel op de spreidingslengte. In het artikel wordt het gebruik van tijdreeksanalyse voor het controleren van meetreeksen voorgesteld. In de ogen van ondergetekenden maakt de auteur enkele malen gebruik van de omgekeerde wereld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.