Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488232
Title Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland
Author(s) Bijlsma, R.J.; Janssen, J.A.M.; Weeda, E.J.; Schaminée, J.H.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu / Wageningen UR (WOt-rapport 125) - 224
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Plant Ecology and Nature Conservation
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) habitats - vegetatietypen - soortendiversiteit - klimaatverandering - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - referentienormen - inventarisaties - habitats - vegetation types - species diversity - climatic change - natura 2000 - acreage - reference standards - inventories
Categories Ecology (General)
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Area) en FRR (Favourable Reference Range) zijn nodig om de staat van instandhouding van habitattypen volgens artikel 17 van de Habitatrichtlijn vast te stellen. Bijna 25% van de habitattypen vereist uitbreiding van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Ruim 20% van de habitattypen vereisen zowel een uitbreiding van oppervlakte als van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Daarnaast wordt aangegeven hoe de gunstige referentiewaarden behouden of bereikt kunnen worden en wat de mogelijke invloed van klimaatverandering is. Om de trend van area te beoordelen, zijn in bijlagen schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.