Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488238
Title Certificering binnen de biobased economy: van belemmering naar kans voor innovatief MKB
Author(s) Bos, H.L.; Butter, J.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (FBR report 1491) - ISBN 9789462570573 - 22
Department(s) BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Biobased Products
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) certificering - biobased economy - economische ontwikkeling - belemmeringen - duurzaamheid (sustainability) - nederland - overheidsbeleid - certification - biobased economy - economic development - disincentives - sustainability - netherlands - government policy
Categories Certification Systems
Abstract De ontwikkeling van de biobased economy (BbE) in Nederland begint steeds meer op gang te komen. Grote en kleine bedrijven brengen innovatieve biobased producten op de markt. In het kader van het programma Botsende Belangen BbE is in 2011 door Sira Consulting een studie uitgevoerd naar belemmeringen die BbE ondernemers ondervinden bij het op de markt brengen van hun producten.1,2 Het hieruit resulterende rapport brengt certificering in relatie tot duurzaamheid naar voren als een fundamentele belemmering, dat wil zeggen een belemmering waarvoor geldt dat het wegnemen ervan meer complexe aanpassingen vraagt. In het voorliggende onderzoek is daarom dieper ingegaan op de aard van deze belemmering en is gezamenlijk met verschillende stakeholders gezocht naar manieren om de belemmering te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.