Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488240
Title De kracht van het agrocluster : het belang van de primaire landbouw voor het totale agrocomplex
Author(s) Berkhout, P.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Benninga, J.; Ge, L.; Hoste, R.; Smit, A.B.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-032) - ISBN 9789086157082 - 56
Department(s) International Policy
Innovation- and Risk Management and Information Governance
Development Economics
Consumer and Chain
Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landbouwsector - economische analyse - economische ontwikkeling - agro-industriële ketens - varkenshouderij - sierteelt - aardappelen - akkerbouw - werkgelegenheid - gevalsanalyse - agricultural sector - economic analysis - economic development - agro-industrial chains - pig farming - ornamental horticulture - potatoes - arable farming - employment - case studies
Categories Agriculture (General) / Horticulture / Economic Conditions, Development and Structure
Abstract Nederland kent een sterke en innovatieve agrosector, die met een aandeel van zo’n 8% in het nationaal inkomen en de werkgelegenheid een belangrijke pijler is onder de nationale economie. De kracht van de Nederlandse agrosector is sterk verbonden met een historisch gegroeid cluster van bedrijven in de keten. Bij dit cluster behoren spelers in de toelevering en verwerking van diensten. De vraag is wat er overblijft van de kracht van het agrocluster als bijvoorbeeld door regelgeving de primaire schakel belangrijk in omvang zou afnemen. Dit rapport poogt in opdracht van het ministerie van EZ op deze vraag een antwoord te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.