Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488432
Title Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2015: status of the eel population in the periods 2005 - 2007, 2008 - 2010 and 2011 - 2013
Author(s) Wolfshaar, K.E. van de; Tien, N.S.H.; Griffioen, A.B.; Winter, H.V.; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C078/15) - 104
Department(s) Wageningen Marine Research
Vis
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) european eels - palingen - visserijbeheer - nederland - visbestand - overleving - visvangsten - ecologisch herstel - eu regelingen - anguillidae - european eels - eels - fishery management - netherlands - fishery resources - survival - fish catches - ecological restoration - eu regulations - anguillidae
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben in eerste instantie geleid tot een substantiële verbetering van de overleving tussen de perioden 2005-2007 en 2008-2010 gevolgd door een bescheiden verbetering in overleving tussen de perioden 2008-2010 en 2011-2013; positieve effecten op de aalpopulatie kunnen pas na vele jaren zichtbaar worden en blijven onzeker, omdat de aal pas na vele jaren terug zwemt naar zee om zich voort te planten en omdat niet goed bekend is welke de oorzaken zijn van de achteruitgang in de aalpopulatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.