Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488532
Title Patterns of exotic plant species in the Netherlands: a macroecological perspective
Author(s) Speek, T.A.A.
Source Wageningen University. Promotor(en): Wim van der Putten, co-promotor(en): Bert Lotz. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572898 - 158
Department(s) Laboratory of Nematology
Applied Ecology
PE&RC
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2015
Keyword(s) geïntroduceerde soorten - vegetatie - plantengeografie - invasieve soorten - plantengemeenschappen - dominantie - nederland - introduced species - vegetation - phytogeography - invasive species - plant communities - dominance - netherlands
Categories Ecology (General) / Plant Ecology / Phytogeography
Abstract In dit proefschrift heb is onderzocht wat mogelijkheden zijn om het invasief potentieel van geïntroduceerde plantensoorten en de invasibiliteit van plantengemeenschappen in Nederland te voorspellen. Soorten zijn gebruikt die hier al geïntroduceerd zijn, omdat van deze hun invasief succes bekend is. Om hun invasiviteit te kwantificeren is informatie gebruikt over de regionale en lokale verspreiding. De unieke beschikbaarheid van deze datasets voor plantensoorten in Nederland bieden nieuwe kansen, die mogelijk helpen de voorspelbaarheid van invasiviteit te verhogen, uit te leggen hoe invasiviteit van een soort kan veranderen in de tijd en hoe de samenstelling van de plantengemeenschap kan bepalen welke geïntroduceerde soorten zich kunnen vestigen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.