Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488603
Title Noord4Bio: concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland
Author(s) Bos, H.L.; Blaauw, R.; Harmsen, P.F.H.; Sanders, J.P.M.; Euverink, G.J.; Bekkering, E.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1555) - ISBN 9789462575134 - 145
Department(s) BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Biobased Products
BBP Sustainable Chemistry & Technology
Biobased Chemistry and Technology
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) regionale economie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - biobased economy - consultancy - noord-nederland - chemische industrie - regional economics - regional development - economic development - biobased economy - consultancy - north netherlands - chemical industry
Categories Regional Economics
Abstract Noord-Nederland (de drie noordelijke provincies) kan een grootschalige producent en leverancier worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. Voortbouwend op eerdere rapporten zoals het actieplan van de commissie Willems en de roadmap van de NOM, zijn in deze Noord4Bio-studie concrete kansen geïdentificeerd om de agrarische sector aan te laten sluiten op de chemie- en kunststoffensectoren van de regio, en zijn op basis van deze kansen aanbevelingen geformuleerd waarmee duurzame groei van de regio kan worden bewerkstelligd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.