Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488816
Title Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor
Author(s) Baptist, M.J.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C081/15) - 44
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) havens - sediment - wetlands - bagger - geologische sedimentatie - natura 2000 - natuurbescherming - waddenzee - friesland - harbours - sediment - wetlands - dredgings - geological sedimentation - natura 2000 - nature conservation - wadden sea - friesland
Categories Nature Management (General) / Geology (General)
Abstract Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met als uiteindelijk doel het areaal kwelders te vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.