Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488874
Title Alternatieve groeiremming kuipplanten : alternatieven voor chemische groeiremming bij Solanum en Heliotropium
Author(s) Krijger, D.; Schüttler, H.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 21
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) solanum - heliotropium arborescens - in groei belemmeren - containerplanten - sierplanten - solanum - heliotropium arborescens - dwarfing - container grown plants - ornamental plants
Categories Ornamental Plants
Abstract Solanum rantonnettii en Heliotropium peruvianum opgepot in week 41 2001 zijn in 4 kasafdelingen geplaatst waarbij, naast de als standaard ingestelde temperatuur van 15oC, DIF+kouval, natte kouval door middel van dagelijkse besproeiing met gekoeld water en belichting met SL-lampen is toegepast. Deze behandelingen zijn gecombineerd met het gebruik van standaard potgrond geschikt voor een eb/vloed watergeefsysteem en met potgrond waaraan 20% klei is toegevoegd. Bij alle behandelingscombinaties zijn 3 bespuitingsregimes toegepast waarbij 0, 10, 20 of 30 gram Alar per 100 planten is gebruikt tijdens 4 tot 11 bespuitingen. Bij een eindbeoordeling door 18 kuipplantenkwekers bleek, dat vooral de bespuitingen waarbij 20 of 30 gram Alar per 100 planten was toegepast, een positief effect hadden op de kwaliteit van het eindproduct. De toevoeging van klei aan de potgrond kan een positieve bijdrage leveren bij het gewas Heliotropium. De alternatieve maatregelen om groei te remmen door tijdelijke temperatuursverlaging gedurende het etmaal door luchten of beregenen met gekoeld water en het belichten met lampen met een kortgolvig spectrum leverden onvoldoende bijdragen voor het gewenste resultaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.