Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488875
Title Effect van temperatuur op groei en sporulatie van Fusarium foetens : onderzoek naar ontwikkeling en bestrijding/beheersing Fusarium foetens in Begonia
Author(s) Wubben, J.P.; Bosker, I.; Lanser, C.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, SectorGlastuinbouw - 10
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) begonia - fusarium foetens - sporulatie - temperatuur - bestrijdingsmethoden - effecten - groei - landbouwkundig onderzoek - begonia - fusarium foetens - sporulation - temperature - control methods - effects - growth - agricultural research
Categories Ornamental Plants / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Sinds twee jaar wordt in de begoniateelt uitval gevonden veroorzaakt door een nieuwe Fusarium vaatschimmel welke recentelijk de naam Fusarium foetens gekregen heeft. Uitval op verschillende bedrijven is aanzienlijk en aantasting is moeilijk te beheersen en te bestrijden. In dit verslag worden de resultaten van enkele proeven beschreven waarbij het effect van temperatuur op groei en sporulatie van F. foetens onderzocht is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.