Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488883
Title Effect van substraat op Pythium bij komkommer
Author(s) Gaag, D.J. van der; Bloemhard, C.; Wever, G.; Vellekoop, K.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 566) - 37
Department(s) Applied Plant Research, Greenhouse Horticulture Unit
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) cucumis sativus - komkommers - pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - substraten - cucumis sativus - cucumbers - pythium - plant pathogenic fungi - substrates
Categories Plant Pathogenic Fungi / Fruit Vegetables
Abstract De effectiviteit van biologische middelen tegen Pythium bij de teelt van komkommer op steenwol is gering. Om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische middelen ter voorkoming en bestrijding van Pythium te verminderen zijn dus alternatieven nodig. Op basis van bekende verschillen in biologische en fysische kenmerken van verschillende substraten bestond het vermoeden dat tussen de diverse substraten grote verschillen kunnen bestaan in ziektewerendheid tegen Pythium. In dit onderzoek is gekeken naar verschillen tussen de substraten steenwol, kokos, puimsteen en perliet voor wat betreft weerstand tegen Pythium. Tevens is gekeken naar het effect van substraathoogte op Pythium en zijn diverse metingen (volume water, zuurstofgehalte, temperatuur) uitgevoerd aan de substraten om verschillen in ziektewerendheid tussen substraten te kunnen verklaren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.