Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488941
Title Bestuiving van besheesters
Author(s) Hop, M.E.C.M.; Smeekens, C.C.
Source Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen [etc.] (PPO publicatie ) - 413
Department(s) Nursery Stock
Nursery Stock-Flower Bulbs
PPO Bees
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - kleinfruit - bestuiving - bestuivers (dieren) - nederland - ornamental woody plants - small fruits - pollination - pollinators - netherlands
Categories Bee Plant Relations / Ornamental Plants
Abstract In de teelt van besheesters wordt lang niet altijd speciale aandacht besteed aan de bestuiving van de planten. Vaak is dat ook niet nodig, omdat sommige gewassen zichzelf gemakkelijk bestuiven. Op een kwekerij met een uitgebreid sortiment heesters in de buitenlucht, zijn ook voor kruisbestuivende planten bijna altijd wel voldoende wilde insecten aanwezig om een goede bestuiving te waarborgen. Wanneer de teelt echter onder glas plaatsvindt, of wanneer er grote aantallen van één cultivar worden aangeplant, kan de natuurlijke bestuiving ontoereikend zijn. Met name in de teelt van bestakken voor de snij, is een rijke besdracht essentieel voor het behalen van een goede prijs. In deze gevallen is het inzetten van extra bestuivende insecten meestal nuttig. Ook is het mogelijk om de teeltomstandigheden te optimaliseren voor bloei en vruchtzetting en om het de bestuivende insecten naar hun zin te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.