Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489153
Title Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief
Author(s) Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-055) - 21
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) pachtovereenkomsten - wetgeving - grondprijzen - landbouwgrond - prijsbewaking - agrarische economie - farm leases - legislation - land prices - agricultural land - price controls - agricultural economics
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In het akkoord van Spelderholt zijn enkele nieuwe pachtvormen opgenomen, waaronder flexibele pacht. De duur en prijs van deze pachtvorm zijn vrij te bepalen door partijen. De overeengekomen prijs kan echter achteraf op verzoek van pachter of verpachter door de grondkamer worden getoetst. Uit deze prijstoets volgt een bindende maximumprijs. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of deze prijstoetsing en rol van de grondkamers nodig zijn. Als bijdrage aan dit onderzoek is LEI Wageningen UR opdracht verleend om de voorgestelde prijstoets vanuit economisch gezichtspunt te beoordelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.