Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489176
Title Bodem Resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.; Visser, J.H.M.; Regeer, H.; Feil, H.; Meints, H.
Source Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 648) - 45
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) akkerbouw - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - waardplanten - gewasbescherming - bodeminvertebraten - nederland - inventarisaties - anaërobe behandeling - biologische grondontsmetting - duurzaamheid (sustainability) - onkruiden - nutrientenbeheer - arable farming - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - host plants - plant protection - soil invertebrates - netherlands - inventories - anaerobic treatment - biological soil sterilization - sustainability - weeds - nutrient management
Categories Arable Farming / Vegetables / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehandeling, die past in het algemene beleid van een duurzame gewasbescherming. Bodem Resetten is een nieuwe en unieke manier van anaerobe grondontsmetting en kan mogelijk een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden. Er zijn voor het Bodem Resetten (BR) twee producten getest op effectiviteit: vaste Herbie® 72 en vloeibare Herbie® 87. Tevens is op zeer kleine schaal ook een plantaardige coating, als alternatief voor folie, onderzocht op gasdichtheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.