Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489250
Title De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in 2002 : Inventarisaties in 2002
Author(s) Niewold, F.J.J.
Source Wageningen : Centrum Ecosystemen - 11
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) aquatische ecologie - rivierkreeft - stilstaand water - inventarisaties - veluwe - gelderland - aquatic ecology - crayfish - standing water - inventories - veluwe - gelderland
Categories Aquatic Ecology
Abstract In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en mede gefinancierd door de Provincie Gelderland worden door Alterra de activiteiten in het kader van behoud en bescherming van de Europese rivierkreeft in de periode 2001-2003 mede voorbereid, begeleid, uitgevoerd en gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de inventarisaties in 2002. Tijdens de vorige inventarisatie in het najaar van 2001 bleek dat de twee kolonies van de Europese rivierkreeft aslacus astacus in en langs de Rozendaalse Beek te Rozendaal en Velp als gevolg van een massale sterfte waren verdwenen. Er zijn sterke aanwijzingen dat hier de kreeftenpest heeft toegeslagen, maar de mogelijke bron kon niet worden achterhaald. In de enige nog resterende populatie in Nederland in een vijver op het Landgoed Warnsborn zijn tijdens een nachtelijke inventarisatie ronde 86 kreeften waargenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.