Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489254
Title Meer marge in eigen zak
Author(s) Vijn, M.P.
Source Schakel in succes (2015)2. - ISSN 2211-5811 - p. 16 - 19.
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) verwerking op de boerderij - neveninkomsten - kaasbereiding - fruitproducten - melkveehouderij - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - boerderijwinkels - verkoopautomaten - vleesvee - coöperatieve activiteiten - on-farm processing - supplementary income - cheesemaking - fruit products - dairy farming - horticulture - farm management - on-farm sales - vending machines - beef cattle - cooperative activities
Categories Farm Management
Abstract In 2013 waren er 2.720 agrarisch ondernemers die hun producten rechtstreeks aan de consumenten verkochten. Gezamenlijk haalden ze daarmee een omzet van 142 miljoen euro. Welke mogelijkheden zijn er en waar moeten ondernemers rekening mee houden? Marcel Vijn van PPO Wageningen UR te Lelystad aan het woord.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.