Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489429
Title Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses
Author(s) Wipfler, E.L.; Cornelese, A.A.; Tiktak, A.; Vermeulen, T.; Voogt, W.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2388) - 99
Department(s) Environmental Risk Assessment
GTB Gewasgez. Bodem en Water
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - pesticiden - waterverontreiniging - toelating van bestrijdingsmiddelen - uitspoelen - scenario-analyse - greenhouse horticulture - pesticides - water pollution - authorisation of pesticides - leaching - scenario analysis
Categories Horticulture / Plant and Crop Protection (General) / Water Quality
Abstract Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktewater. Voor deze risicobeoordeling dienen de blootstellingsconcentraties in oppervlaktewater te worden bepaald. In de huidige procedure wordt de waterconcentratie berekend analoog aan de emissie van spray drift depositie. Omdat deze aanpak niet wetenschappelijk verdedigbaar is, is een aanpassing van het toegepaste blootstellingscenario nodig. In dit rapport wordt een nieuw blootstellingscenario afgeleid voor gewasbeschermingsmiddelen toegepast in grondgebonden kas-teelten. Het scenario is gebaseerd op state-of-the-art kennis van kas-teelten en de grondgebonden teeltpraktijk in het bijzonder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.