Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489584
Title Europees lobbyen voor Nederlandse agrokennis
Author(s) Schaik, L. van; Geerling-Eiff, F.A.; Meijnders, M.; Rood, J.; Poppe, K.J.
Source Den Haag : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ (Clingendael rapport ) - 49
Department(s) Green Economy and Landuse
LEI Data
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - europese unie - onderzoeksbeleid - kennisoverdracht - innovaties - subsidies - netwerken (activiteit) - agricultural policy - cap - netherlands - european union - research policy - knowledge transfer - innovations - subsidies - networking
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport is geschreven door Instituut Clingendael en LEI Wageningen UR voor het Ministerie van Economische Zaken (meer specifiek voor de Directie Agro- en Natuurkennis (DANK)). Het hoofddoel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in hoe DANK, door tactisch te opereren in de Brusselse beleidsarena in het bijzonder waar het de EU-kennisagenda betreft, in Nederland gevestigde kennisinstellingen kennis kan laten genereren die het Nederlandse landbouw- en natuurbeleid zoveel mogelijk ten goede komt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.