Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489702
Title Aanbodanalyse discards demersale visserij
Author(s) Goudswaard, P.C.; Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R.; Poelman, M.
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C100/15) - 24
Department(s) Delta
Visserij
Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) demersale visserij - waardeketenanalyse - discards - bijproducten - vangstsamenstelling - bijvangst - demersal fisheries - value chain analysis - discards - byproducts - catch composition - bycatch
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De aanlandplicht betekent een serieuze verandering voor de demersale visserij. Mogelijkheden voor verwerking en gebruik van discards zijn te vinden in verschillende (bestaande en nog te ontwikkelen) afzetmarkten en sectoren. Dit rapport bevat een aanbodanalyse die een inschatting kan geven van de te verwachten discards die in de Nederlandse havens aangeland gaan worden. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het inzichtelijk maken van de data die nodig is om toekomstige ketenmogelijkheden te ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.