Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489705
Title Verdienmodellen voor Natuurinclusieve landbouw. Wat ondernemers al doen, en wat de overheid kan doen om opschaling te bevorderen
Author(s) Grin, J.; Polman, N.B.P.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Vogelzang, T.A.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Notitie 2015-044) - 19
Department(s) Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landbouw - agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - agrarische productiesystemen - duurzaamheid (sustainability) - agriculture - agri-environment schemes - ecosystem services - agricultural production systems - sustainability
Categories Agricultural Policy
Abstract De Rijksnatuurvisie 2014 breekt een lans voor natuurinclusieve landbouw waarbij veel nadruk ligt op de rol van markt en maatschappij. Zulke landbouw behelst wat de nota noemt ‘natuurcombinaties’ waarbij natuur en economische activiteiten met elkaar vervlochten zijn. Een natuurinclusieve landbouw heeft een wezenlijk andere oriëntatie dan gangbare landbouw. In dit essay gaan we in op de voorwaarden waaronder natuurinclusieve verdienmodellen op middellange termijn op grote schaal kunnen worden gerealiseerd. Dit wordt uiteengezet op basis van de ervaringen van koplopers, die al langer aan natuurinclusieve landbouw doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.