Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489896
Title Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon
Author(s) Westerink, J.; Vogelzang, T.A.; Sluis, T. van der; Smit, A.B.; Henkens, R.J.H.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2655) - 35
Department(s) Nature and society
Green Economy and Landuse
Biodiversity and Policy
Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landgebruik - polders - vegetatietypen - landschapselementen - recreatie op het platteland - toepassingen - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - land use - polders - vegetation types - landscape elements - rural recreation - applications - inventories - zuidhollandse eilanden
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer van het gebied. Provincie Zuid- Holland heeft Alterra en LEI gevraagd hierop te reageren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.