Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489898
Title Klimaatateliers banen de weg voor integratie van klimaat in gemeentelijke structuurvisies
Author(s) Stein, P.; Goosen, H.; Grond, V.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)12. - ISSN 0166-3534 - p. 44 - 47.
Department(s) Climate Resilience
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - landschap - klimaatverandering - gemeenten - gelderland - regional planning - landscape - climatic change - municipalities - gelderland
Categories Land Use Planning
Abstract Het ruimtelijke ordeningsbeleid moet de uiteenlopende wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en organisaties in goede banen leiden. De Provincie Gelderland stelt in overleg met de Gelderse samenleving een nieuwe omgevingsvisie op. Van belang daarbij is dat er bij de (her)inrichting van Gelderse dorpen en steden verder wordt gekeken dan belangen op korte termijn. De overheden moeten ook verantwoording nemen voor maatregelen in de verre toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.