Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489980
Title Van kas naar keten: integratie van bedrijfsmanagementsystemen en productieapparaten in de tuinbouw
Author(s) Robbemond, R.M.; Verdouw, C.N.; Kruize, J.W.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-023) - 73
Department(s) Innovation- and Risk Management and Information Governance
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) tuinbouw - glastuinbouw - ketenmanagement - bedrijfssystemen - rfid - merken - mobiele toepassingen - logistiek - horticulture - greenhouse horticulture - supply chain management - farming systems - rfid - marking - mobile applications - logistics
Categories Farm Management / Plant Taxonomy / Horticulture
Abstract Moderne kwekerijen zijn vergaand gemechaniseerd. Om in de toenemende behoefte aan up-to-date managementinformatie en keteninformatie te voorzien, wordt veel informatie handmatig geregistreerd in een bedrijfsmanagementsysteem of handmatig verzonden naar externe partijen. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. Bovendien blijft veel waardevolle informatie uit kwekerijsystemen nu onbenut. Een oplossing is het koppelen van kwekerijsystemen aan het bedrijfsmanagementsysteem. Echter, in de huidige tuinbouwpraktijk blijken dergelijke integratieoplossingen moeizaam van de grond te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.