Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490249
Title Zaadzetting en chemische bestrijding wilde haver. Studie in het kader van actualisatie van het teeltvoorschrift wilde haver
Author(s) Riemens, M.M.; Huiting, H.F.; Lotz, L.A.P.
Source Wageningen : Wageningen UR (WUR rapport 616) - 20
Department(s) Applied Ecology
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - arrhenatherum elatius - chemische bestrijding - pesticiden - regelingen - nederland - zaadzetting - arable farming - plant protection - weed control - arrhenatherum elatius - chemical control - pesticides - regulations - netherlands - seed set
Categories Weed Control / Arable Farming
Abstract Wilde haver is een lastig te bestrijden onkruid door zijn snelle vermeerdering en levensduur van het zaad. Om vermeerdering en verspreiding te voorkomen is een teeltvoorschrift van kracht. Dit teeltvoorschrift valt met het opheffen van de productschappen onder het ministerie EZ. Dit document beschrijft het resultaat van een bureaustudie in opdracht van het ministerie EZ, project “BO-20-003-030 Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw”. In deze literatuurstudie werd 1. het effect van de temperatuurstijging op de levenscyclus van wilde haver in relatie tot de bestrijdingsdata van 1 en 15 juli onderzocht; 2. de effectiviteit van beschikbare herbiciden die een mogelijke werking hebben op wilde haver geïnventariseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.