Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490335
Title Maatschappelijk gedragen landschapsregeneratie
Author(s) Kasper, L.; Bijker, F.; Roncken, P.A.; Maat, H.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)2. - ISSN 0169-6300 - p. 80 - 89.
Department(s) Landscape Architecture and Spatial Planning
Knowledge Technology and Innovation
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2015
Keyword(s) landschap - landgebruik - ecosysteemdiensten - duurzaamheid (sustainability) - perceptie - modellen - actieonderzoek - landscape - land use - ecosystem services - sustainability - perception - models - action research
Categories Nature Management (General)
Abstract Een model wordt gepresenteerd, dat os ontwikkeld om de steun voor landschappelijke regeneratie te vergroten door inzicht te bieden in de relatie tussen landschap en lokale bevolking. Het Sociale Terugkoppeling Model brengt tegengestelde belangen van lokale bevolking, bestuurders en experts in kaart die tot weerstand tegen verandering kunnen leiden; het toont voorwaarden voor succesvolle landschapsregeneratie en biedt een reflectie op specifieke elementen van betrokkenheid waarmee lokale ondersteuning van landschappelijke regeneratie op een mideellange termijn mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.