Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490438
Title Niet-ploegen vergt anders denken
Author(s) Meijering, Luuk; Balen, D.J.M. van
Source Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)26. - ISSN 0169-0116 - p. 4 - 7.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proeven op proefstations - veldproeven - teeltsystemen - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemdichtheid - fysische bodemeigenschappen - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodembiodiversiteit - groenbemesters - arable farming - no-tillage - station tests - field tests - cropping systems - conservation tillage - soil density - soil physical properties - organic farming - reduced tillage - soil biodiversity - green manures
Categories Arable Farming / Tillage
Abstract Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden alternatieve grondbewerkingssystemen getest en verbeterd, en landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen van deze systemen beoordeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.