Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490611
Title Biobrandstof met het gemak van benzine
Author(s) Klein Lankhorst, R.M.
Source Akker magazine 11 (2015)6. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 34.
Department(s) BioSolar Cells
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) brandstoffen - biobrandstoffen - waterstof - zonne-energie - fotosynthese - energiebronnen - projecten - biobased economy - fuels - biofuels - hydrogen - solar energy - photosynthesis - energy sources - projects - biobased economy
Categories Solar Energy / Bioenergy
Abstract Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen wordt dit gas omgezet in een vloeibare brandstof. Dat is makkelijker te transporteren dan waterstofgas. In plaats van benzine kan de automobilist dan straks klimaatneutrale zonnebrandstof tanken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.